ANBI-status

Stichting de Sport+Bus heeft een zogeheten ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om geld uit fondsen en legaten te gebruiken zonder extra belastingtoeheffing. Conform de voorwaarden van de belastingdienst zijn organisaties met ANBI-status verplicht een aantal zaken op hun website te vermelden.

Beleidsplan
De stichting werkt met een beleidsplan 2018-2020. In dit plan is vastgelegd hoe wij vanuit het samen kijken naar sport in stadions en op zorglocaties het sociaal welzijn van ouderen bevorderen. Daarnaast hebben wij een jaarlijkse kalender met 24 sportevenementen die we bekijken. De kalender wordt op onze website gepubliceerd en regelmatig geüpdatet.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen mensen in dienst. Wij werken met vrijwilligers en onze bestuurders leveren hun bijdrage pro deo. Verder huurt de stichting derden in wanneer conform afspraken vanuit fondsbijdragen en andere subsidies.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
2017 is het eerste jaar dat de stichting volledig draait. Van dit jaar zal begin 2018 een jaarverslag verschijnen.

Financiële verantwoording
Begin 2018 zal de stichting een financiële verantwoording voor 2017 publiceren.

Eigen vermogen
De Sport+Bus houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van de Sport+Bus zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.Utrecht uit, altijd lastig! FC Utrecht - Ajax op 23 december 2018!

Het weekend voor kerst gaat Ajax op bezoek bij FC Utrecht. Een traditioneel lastige wedstrijd voor de Amsterdammers. Kunnen we domstedelingen weer stunten tegen hun oude coach? We zien het met de Sport+Bus op een groot scherm.

Aanmelden als huis kan via reinier@sportplusbus.nl