Algemene gegevens

Naam: Stichting de Sport+Bus
RSIN:  853174313
KvK: 58770771
Email: reinier@sportplusbus.nl
Mob:   06-46789383

Bestuurssamenstelling:
- De heer B. de Wildt
(voorzitter)
- De heer M. Muller
(penningmeester)
- De heer L. Gmelig
(algemeen lid)

ANBI-status

Stichting de Sport+Bus heeft een zogeheten ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om geld uit fondsen en legaten te gebruiken zonder extra belastingtoeheffing. Conform de voorwaarden van de belastingdienst zijn organisaties met ANBI-status verplicht een aantal zaken op hun website te vermelden.

Beleidsplan
De stichting werkt met een beleidsplan 2018-2020. In dit plan is vastgelegd hoe wij vanuit het samen kijken naar sport in stadions en op zorglocaties het sociaal welzijn van ouderen bevorderen. Daarnaast hebben wij een jaarlijkse kalender met 24 sportevenementen die we bekijken. De kalender wordt op onze website gepubliceerd en regelmatig geüpdatet.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen mensen in dienst. Wij werken met vrijwilligers en onze bestuurders leveren hun bijdrage pro deo. Verder huurt de stichting derden in wanneer conform afspraken vanuit fondsbijdragen en andere subsidies.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2017 had de stichting 14 evenementen waar ouderen sport konden beleven, in 2018 waren dat er 12. In 2019 waren dat er 5. In 2020 start de Sport+Bus met een nieuw concept; de Sportcafés. Hiervan zal eind 2020 een verslag worden gemaakt en op de website worden geplaatst. 

Financiële verantwoording
Jaarlijks worden de financiën van de stichting gecontroleerd en goedgekeud door een accountant. 

Eigen vermogen
De Sport+Bus houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van de Sport+Bus zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.