ANBI-status

Stichting de Sport+Bus heeft een zogeheten ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om geld uit fondsen en legaten te gebruiken zonder extra belastingtoeheffing. Conform de voorwaarden van de belastingdienst zijn organisaties met ANBI-status verplicht een aantal zaken op hun website te vermelden.

Beleidsplan
De stichting werkt met een beleidsplan 2018-2020. In dit plan is vastgelegd hoe wij vanuit het samen kijken naar sport in stadions en op zorglocaties het sociaal welzijn van ouderen bevorderen. Daarnaast hebben wij een jaarlijkse kalender met 24 sportevenementen die we bekijken. De kalender wordt op onze website gepubliceerd en regelmatig geüpdatet.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen mensen in dienst. Wij werken met vrijwilligers en onze bestuurders leveren hun bijdrage pro deo. Verder huurt de stichting derden in wanneer conform afspraken vanuit fondsbijdragen en andere subsidies.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2017 had de stichting 14 evenementen waar ouderen sport konden beleven, in 2018 waren dat er 12. In 2019 waren dat er 5. In 2020 start de Sport+Bus met een nieuw concept; de Sportcafés. Hiervan zal eind 2020 een verslag worden gemaakt en op de website worden geplaatst. 

Financiële verantwoording
Jaarlijks worden de financiën van de stichting gecontroleerd en goedgekeud door een accountant. 

Eigen vermogen
De Sport+Bus houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van de Sport+Bus zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.Sport+Bus on hold

Beste deelnemer van de Sport+Bus. Door de uitbraak van Corona hebben wij sinds maart 2020 alle activiteiten van de Sport+Bus on hold gezet. Geen bezoekjes meer aan stadions, geen sport kijken op een groot scherm. Na de 2e lockdown vanaf december 2020 hebben we dit helaas moeten verlengen. Hier volgt onze verklaring: De gevolgen van Corona zijn ook voor onze Stichting helaas erg negatief. Onze activiteiten zijn bij uitstek niet geschikt in deze tijd. Onze doelgroep, de senioren, zijn kwetsbaar voor Covid-19. We willen hier zo secuur mogelijk mee omgaan. De sportwereld wordt ook hard getroffen en mag geen publiek ontvangen. We hebben gekeken naar alternatieve opties; kijken in kleine groepjes op eigen locaties, een huiskamerconcept waarbij sport wordt aangeboden aan families. We hebben besloten om tijdelijk onze activiteiten te staken, omdat we geen enkel risico willen nemen in de verspreiding van het virus. We zitten vanaf september 2020 in een tweede golf en in januari 2021 in een nieuwe lockdown en vrezen dat deze nog wel even gaat duren. Zodra het weer kan, het verantwoord is en onze doelgroep er weer klaar voor is, zullen we de activiteiten hervatten. We kijken er naar uit!

Namens het bestuur van de stichting!

Reinier Thiadens
initiatiefnemer de Sport+Bus